Apie save

CURRICULUM VITAE

Ieva Deviatnikovaitė

Išsilavinimas:

Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinė mokykla.

Vilniaus universiteto filologijos bakalauras.

Vilniaus universiteto filologijos magistras (magistro tema: Nacionalinio mito atspindžiai čekų literatūroje).

Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauras.

Lietuvos Teisės universiteto teisės magistras (magistro tema: Čekijos Republikos ir Lietuvos Respublikos konstitucijos: lyginamoji analizė).

Nuo 2008 m. iki 2012 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros doktorantė.

2012 m. gruodžio 21 d. apginta socialinių mokslų teisės krypties disertacija “Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje”.

Stažuotės:

1997-1998 m. stažuotė Prahos Karolio universiteto Filosofijos fakultete.

2007 m. dalyvauta trijų savaičių Pilzeno Vakarų Čekijos universiteto (Čekijos Respublika) surengtoje čekų kalbos ir literatūros vasaros mokykloje.

2010 m. trijų mėnesių stažuotė Kingstono universiteto (Londonas)  Verslo ir teisės fakulteto Teisės mokykloje.

2011 m. liepos 31 – rugpjūčio 21 dienomis dalyvauta Erasmus intensyvioje programoje “Vertybių ir žinių suderinimas darnioms visuomenėms”, vykusioje Kipre, Agros mieste.

2014 spalio 1 d. – 2015 kovo 1 d. stažuotė pagal Fulbright JAV Vašingtono valstijos universitete (Seattle, WA).

Konferencijose skaityti pranešimai:

2005 m. lapkričio 3 d. skaitytas pranešimas “Parlamentinė kontrolė ir valdžių padalijimo principo problemos” Lietuvos Respublikos Seimo surengtoje konferencijoje “Parlamentinė kontrolė: samprata ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje”.

2007 m. spalio 24 d. skaitytas pranešimas “Kategorijų kontrolė, valdžia ir socialinės technologijos turiningųjų požymių ypatumai teisėtumo užtikrinimo aplinkoje” Administracinės teisės ir proceso katedros surengtoje konferencijoje “Administracinė teisė kaip konkretizuota konstitucija”.

2009 m. gegužės13 d. skaitytas pranešimas “Regulatory agencies: possibilites to identify some peculiarities of their activity and their position in the system of Lithuanian public administration institutions” tarptautinėje konferencijoje “Šiuolaikinės teisės teorinės ir praktinės problemos”

2011 m. birželio 8 d. skaitytas pranešimas “Diversity of definitions and theories of regulation” tarptautinėje konferencijoje “Socialinių inovacijų plėtra: tarpdisciplininiai tyrimai”.

 

 

2012 m. gegužės
10 dieną Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros surengtame
moksliniame – konsultaciniame seminare „Verslo priežiūros ir verslą
prižiūrinčių institucijų sistemos pertvarkos problemos” skaitytas pranešimas “Nepriklausomos
reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje”. < ?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

2016 m. rugsėjo 29 d. tarptautinėje konferencijoje „SOCIALINĖS INOVACIJOS: TEORINĖS IR PRAKTINĖS ĮŽVALGOS“ (SOCIN’16) skaitytas pranešimas “Legal Framework of the EU Public Administrators”.

2016 m. spalio 10 d. tarptautinėje konferencijoje “The Dialogue  of Courts in Europe” Waria ir Mozūrų universiteto Teisės ir administracijos fakultete skaitytas pranešimas The Supreme Administrative Court, the European Court of Justice – Prejudicial Questions (Lithuanian Case).

Darbo patirtis:

2001-2002 m. – čekų kalbos ir literatūros lektorė Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

2001-2004 m. – generalinio UAB “Olifėja” direktoriaus padėjėja.

Nuo 2005 m. administracinės teisės lektorė Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete.

2009 m. balandžio 16 d. Nr. 142 Ministro Pirmininko potvarkiu paskirta darbo grupės Lietuvos Ryšių reguliavimo tarnybos atliekamoms funkcijoms, tolesnės veiklos tęstinumui nagrinėti ir vietai valstybės valdymo sistemoje nustatyti, nare.

2009 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1R-265 Teisingumo ministro įsakymu paskirta darbo grupės teisės aktų projektams, susijusiems su administracinės atsakomybės instituto tobulinimu parengti, nare.

Publikuotų straipsnių sąrašas

1.     Deviatnikovaitė Ieva. Asmens teisės ir laisvės (teisinis statusas) Čekijos Respublikos pagrindinių teisių ir laisvių chartijoje ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Čekija – Lietuva, Lietuvos ir Čekijos draugijos taryba, 2005.

2.     Deviatnikovaitė Ieva. Parlamentinė kontrolė ir valdžių padalijimo principas. Parlamentinė kontrolė: samprata ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Seimo l-kla, 2006.

3.     Deviatnikovaitė Ieva ir Remigijus Kalašnykas. Parlamentinė kontrolė ir valdžių padalijimo principo įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Jurisprudencija, 2007 2 (92).

4.     Deviatnikovaitė Ieva ir Remigijus Kalašnykas. Kai kurių bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų taikymo ypatumai administruojant viešąjį saugumą.  Jurisprudencija, 2007 4 (94).

5.     Deviatnikovaitė Ieva ir Remigijus Kalašnykas. Kategorijų kontrolė, valdžia ir socialinės technologijos turiningųjų požymių ypatumai teisėtumo užtikrinimo aplinkoje. Jurisprudencija, 2007 6 (96).

6.     Deviatnikovaitė Ieva. Čekijos ir Lietuvos konstitucinis procesas ir konstitucinės šių šalių tradicijos. Čekija – Lietuva, Lietuvos ir Čekijos draugijos taryba, 2007. (atsisiųsti).

7.     Deviatnikovaitė Ieva ir Andrejus Novikovas. Sabiedriskas kartibas nodrošinašana pašvaldibu teritorija. Jurista vards, 2008, Nr. 12 (517) (Latvija).

8.     Deviatnikovaitė Ieva. Administracinio poveikio priemonių taikymas kaip viena iš viešojo administravimo subjektų veiklos funkcijų. Jurisprudencija, 2008 3 (105). (atsisiųsti).

9.     Deviatnikovaitė Ieva. Nevaržomos rinkos dėsniai ir mūsų aktualijos: keletas pastebėjimų. Publikacija “Lietuvos ryte” (atsisiųsti).

10.  Deviatikovaitė Ieva, Bakaveckas Audrius. Independent Regulatory Agencies: Possibilities to Identify the Pecularities of their Activity and their Position in the System of Lithuanian Public Administration Bodies. Socialinių mokslų studijos, 2009 3 (3).

11. Deviatnikovaitė, I. Nepriklausomos administravimo institucijos (Nezávislé správní orgány)  Čekijos Respublikoje. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, 2011 (6).

12. Deviatnikovaitė, I. JAV nepriklausomų institucijų konstitucingumas ir skiriamieji bruožai. Socialinių mokslų studijos, 2011 3 (4), p. 1497-1514.

13. Deviatnikovaitė, I., Žilinsnkas, T. Britų quango sąvoka, steigimo priežastys, klasifikacija ir kontrolė. Socialinių mokslų studijos, 2012 4 (1), p. 215-232.

Knygos

1. Deviatnikovaitė Ieva. Administracinė teisė: kategorijos, apibrėžimai, užduotys. Justitia, 2009.

2. Deviatnikovaitė Ieva. Kompetencijos bylos Čekijoje ir teismingumo bylos Lietuvoje// Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai. Kolektyvinė monografija, skirta Lietuvos administracinių teismų dešimtečiui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010.